TAX ALERT! Certificarea nedeductibilității TVA

FacebooktwitterredditlinkedinmailFacebooktwitterredditlinkedinmail

Memo-ul de mai jos, trimis acum câteva zile de Baker Tilly Klitou, una dintre cele mai importante firme de contabilitate din România, legat de Ordinul nr. 33 din 11 ianuarie 2012 pentru aprobarea Procedurii de certificare a declarației privind nedeductibilitatea TVA aferente cheltuilelilor. Ce urmează este o explicație concisă a ordinului ce cred că merită atenția voastră.

 

Certificarea nedeductibilității TVA aferentă cheltuielilor cuprinse în cererea de rambursare depusă la autoritatea de management.

Monitorul Oficial nr. 33 din 16 ianuarie 2012

Ordinul nr. 33 din 11 ianuarie 2012 pentru aprobarea Procedurii de certificare a declarației privind nedeductibilitatea TVA aferente cheltuielilor cuprinse în cererea de rambursare, precum și a modelului și conținutului formularului “Certificat privind nedeductibilitatea TVA aferente cheltuilelilor cuprinse în cererea de rambursare”

Procedura aprobată de prezentul Ordin se aplică persoanelor care solicită autorităţii de management al programelor operaţionale finanţate din instrumente structurale în cadrul obiectivului convergenţă rambursarea cheltuielilor eligibile, reprezentând taxa pe valoarea adăugată nedeductibilă, efectuate de beneficiari în cadrul proiectelor finanţate din instrumente structurale. In mod specific, prezentul Ordin se aplică pentru proiectele depuse după data de 1 ianuarie 2012.

Conform Procedurii, beneficiarii programelor respective au obligația depunerii la organul fiscal competent, înainte de depunerea cererii de rambursare a cheltuielilor eligibile la autoritatea de management, a unei declarații pe propria răspundere privind nedeductibilitatea TVA aferente cheltuielilor cuprinse în cererea de rambursare, in vederea certificării acesteia de către organul fiscal.

Certificatul privind nedeductibilitatea TVA aferentã cheltuielilor cuprinse în cererea de rambursare (pentru toate facturile înscrise în declara.ie) este emis de organul fiscal competent în cazul în care contribuabilul nu este înregistrat în scopuri de TVA.

În situația în care contribuabilul este înregistrat în scopuri de TVA sau are înscrise în declarație facturi emise în perioade în care a fost înregistrat în scopuri de TVA, declarația va fi transmisã organului de inspecție fiscală competent.

Acesta va desfășura o cercetare la fața locului pentru a verifica dacă:

. facturile înscrise în declarație sunt înregistrate în evidența contabilă;

. TVA aferentă facturilor înscrise în declarație a fost înscrisă ca deductibilă în deconturile de TVA depuse;

. contribuabilul are drept de deducere asupra operațiunilor înscrise în declarație.

Monitorul Oficial nr. 60 din 25 ianuarie 2012

Ordinul nr. 53 din 20 ianuarie 2012 pentru aprobarea modelului și conținutului formularului 096 “Declarație de mențiuni privind anularea înregistrării în scopuri de TVA, în condițiile art. 152 alin. (7) din Codul fiscal în cazul persoanelor impozabile, înregistrate în scopuri de TVA conform art. 153", precum și ale "Deciziei privind anularea înregistrării în scopuri de TVA, în condițiile art. 152 alin. (7) din Codul fiscal"

Formularul 096 se completează de persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA care nu au depășit plafonul de scutire de 35.000 EUR în anul precedent, sau, după caz, plafonul determinat proporțional cu perioada rămasă de la înființare și până la sfârșitul anului, și nici plafonul de scutire pentru anul în curs, și care doresc să fie scoase din evidența persoanelor înregistrate în scopuri de TVA.

La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 13/2011 pentru aprobarea modelului și conținutului formularului 096.”

FacebooktwitterredditlinkedinmailFacebooktwitterredditlinkedinmail

Ce părere aveţi?