Ernst&Young: Buletin legislativ nr.1 Ianuarie 2012

FacebooktwitterredditlinkedinmailFacebooktwitterredditlinkedinmail

 

 

În această seară aș vrea să vă prezint un buletin legislativ primit de la compania Ernst&Young , lider global în serviciile de Asigurare, Taxe, Tranzacții și Consultanță. Mai jos veți găsi diferite topice sumarizate în această prezentare, care cred că pot servi drept un intrsument important în următoarele activități pe care le veți demara.

 

In editia aceasta:

·         Norme de aplicare ale Codului Fiscal

·         Codul de procedura fiscal

·         Declaratia anuala de impozit pe profit

·         Noi modele de declaratii

·         Human Capital

·         Diverse

·         Scheme de ajutor

Aceasta prezentare este corecta conform informatiilor pe care le detinem la momentul redactarii. Cu toate acestea, prezentarea se doreste a fi un ghid general si, de aceea, se recomanda asistenta specializata inainte de a intreprinde orice actiune.

Norme Codul Fiscal

Modificari ale Normelor Codului Fiscal

(Hotararea Guvernului nr. 50 / 2012 publicata in Monitorul Oficial nr 78 / 31 ianuarie 2012)

Hotararea modifica si completeaza Normele metodologice de aplicare ale Codului fiscal si contine modificari referitoare la impozitul pe profit, impozitul pe venit, contributii sociale obligatorii, impozit pe veniturile nerezidentilor, taxe locale, TVA si accize.

Codul de Procedura Fiscala

Modificari ale Codului de Procedura Fiscala

(Ordonanta nr. 2 / 2012 publicata in Monitorul Oficial nr. 71 / 30 ianuarie 2012)

Ordonanta aduce o serie de modificari si completari Ordonantei Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de Procedura Fiscala cu modificarile si completarile ulterioare.

Declaratia anuala de impozit pe profit

(Ordonanta nr. 2/2012 publicata in Monitorul Oficial nr. 71 / 30 ianuarie 2012)

Ordonanta prevede ca declaratia anuala de impozit pe profit aferenta anului 2011 se depune, de catre toti contribuabili (cu unele exceptii), pana la data de 25 martie 2012.

Din discutiile cu autoritatile fiscale, se pare ca acei contribuabili care nu au depus declaratia de impozit pe profit aferenta trimestrului IV al anului 2011 si nu au platit (daca era cazul) impozitul pe profit datorat pentru trimestrul IV 2011 nu vor fi subiect de dobanzi si penalitati de intarziere pentru perioada 25 ianuarie 2012 si momentul in care datoria de impozit pe profit e platita.

Noi modele de declaratii

Declaratia 300

(Ordin nr. 3665 / 2011, publicat în Monitorul Oficial nr. 1 /03 ianuarie 2012)

Ordinul aproba modelul si continutul declaratiei 300 “Decont de taxa pe valoarea adaugata” care va fi folosit pentru declararea obligatiilor fiscale incepand cu cele pentru ianuarie 2012. Una dintre prevederile nou introduse se refera la posibilitatea persoanelor care realizeaza doar tranzactii locale in perioada de raportare sa opteze pentru depunerea unui decont simplificat.

Ordinul mentioneaza de asemenea modalitatea de depunere a declaratiei 300 la organele fiscal competente.

Declaratia 096

(Ordinul nr. 53 / 2012, publicat in Monitorul Oficial nr. 60 / 25 ianuarie 2012)

Ordinul aproba modelul si continutul declaratiei 096 privind anularea inregistrarii in scopuri de TVA si a deciziei privind anularea inregistrarii in scopuri de TVA.

Declaratiile 100 si 101

(Ordinul nr. 70 / 2012, publicat in Monitorul Oficial nr. 75 / 30 ianuarie 2012)

Ordinul modifica Ordinul nr. 101/2008 privind aprobarea modelului si continutului formularelor utilizate pentru declararea impozitelor, taxelor si contributiilor cu regim de stabilire prin autoimpunere sau retinere la sursa. Modificarile se refera la modelul si instructiunile de completare ale declaratiei 101, instuctiunile de completare a declaratiei 100 si categoriile obligatiilor de plata catre bugetul de stat prezentate in anexa nr. 15 la Ordinul nr. 101/2008.

Human Capital

Modelul si continutul unor formulare prevazute la Titlul III din Codul fiscal

(Ordinul nr. 52/2012 publicat in Monitorul Oficial nr. 72 / 30 ianuarie 2012)

Ordinul aproba formatul si continutul urmatoarelor declaratii fiscale: 200, 201, 204, 205, 220, 221, 222, 223, 224, 230, 250, 251, 260.

Criteriile de stabilire a normei anuale de venit corespunzatoare unei camere de inchiriat în scop turistic

situate în locuinta proprietate personala

(Ordinul comun nr. 22/28 / 2012 publicat în Monitorul Oficial nr. 22 / 11 ianuarie 2012)

Ordinul prevede criteriile utilizate la stabilirea cotelor anuale de venit ce se aplica la camere inchiriate din proprietatea personala, cu o capacitate de cazare turistica de la 1 la 5 camere si anumite obligatii care decurg pentru contribuabili.

Rezidenta fiscala în România

(Ordinul nr. 74/2012 publicat in Monitorul Oficial nr. 74 / 30 ianuarie 2012)

Actul normativ prevede o serie de criterii de stabilire a rezidentei fiscale pentru indivizi în concordanta cu Modelul conventiei de evitare a dublei impuneri al Organizatiei pentru Cooperare si Dezvoltare Economica.

Actul normativ prevede si obligatia completarii si inregistrarii anumitor chestionare privind rezidenta fiscala, împreuna cu alte documente precum certificatul de rezidenta fiscala obtinut din alta tara (daca este cazul) atat la sosirea în Romania cat si la plecarea din tara.

Diverse

Rata dobanzii de referinta BNR incepand cu 6 ianuarie 2012

(Circulara BNR nr. 1 / 2012, publicata in Monitorul Oficial nr. 13 /6 ianuarie 2012)

Rata dobanzii de referinta BNR incepand cu 6 ianuarie 2012 este 5,75% pe an.

Declaratia privind nedeductibilitatea TVA aferenta cheltuielilor efectuate in cadrul programelor operationale finantate din instrumente structurale

(Ordinul nr. 33 / 2012, publicat in Monitorul Oficial nr. 33 /16 ianuarie 2012)

Ordinul aproba procedura interna ce trebuie urmata de autoritatile fiscale cu privire la certificarea declaratiilor pe proprie raspundere privind nedeductibilitatea TVA aferenta cheltuielilor efectuate in cadrul programelor operationale finantate prin instrumente structurale si care sunt incluse in cererea de rambursare a costurilor eligibile. Procedura va fi aplicabila pentru proiectele depuse dupa 1 ianuarie 2012.

Scheme de ajutor

Schema de ajutor de minimis referitoare la poli de competitivitate

(Ordin nr. 3188 / 2011, publicat în Monitorul Oficial nr. 54 /23 ianuarie 2012)

Ordinul aproba Schema de ajutor de minimis pentru sprijinirea si implementarea operatiunii „Dezvoltarea structurilor de sprijin al afacerilor de interes national si international – Poli de competitivitate”.

Prin aceasta schema se acorda sprijin financiar pentru proiectele de tip „soft” (de ex. finantarea cheltuielilor pentru servicii de consultanta, servicii de management, cheltuieli pentru participarea IMM-urilor la targuri).

Ordinul prevede domeniul de aplicare al schemei, beneficiarii eligibili, plafonul maxim, bugetul si durata de aplicare a schemei, procedura de implementare, etc.

FacebooktwitterredditlinkedinmailFacebooktwitterredditlinkedinmail

Ce părere aveţi?